13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

Pożegnania zasłużonych dla fundacji