13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

MUZEUM NARODOEJ MARTYROLOGII
PLATFORMA WIDOKOWA
DROGI: KRZYŻOWA I RÓŻAŃCOWA