13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

O nas - Radio

29.01.2010 - Autor: Paweł Kocańda

"Przedstawiciele Fundacji "Pomnik Ofiar Katynia" przekazali miejskim radnym w Chęcinach założenia pomysłu zbudowania w Mostach gigantycznego pomnika poświęconego ofiarom Golgoty Wschodu."