13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

Opinie

 ​Imbramowice 5 sierpnia 2022
 KLASZTOR SIÓSTR NORBERTANEK
 SANKTUARIUM MĘKI PAŃSKIEJ   

Jak najbardziej akceptuję i popieram inicjatywę budowy Pomnika Ofiar Katynia. Cały projekt pomnika uważam za wspaniały, a jego lokalizacja bardzo trafna. Pomnik Ofiar Katynia usytuowany w bliskim otoczeniu wielowiekowego, kontemplacyjnego Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach, a zarazem Regionalnego Sanktuarium Męki Pańskiej, doskonale wpisuje się w atmosferę tego historycznego i od ośmiu wieków nieustannie przepajanego kontemplacyjną modlitwą środowiska. Zaistnienie Pomnika Ofiar Katynia w otoczeniu klasztoru i sanktuarium zaowocuje włączeniem Ofiar Katynia w nurt nieustannej modlitewnej pamięci czcicieli Pana Jezusa Cierpiącego, pielgrzymów przybywających do imbramowickiego Sanktuarium Męki Pańskiej i nas sióstr norbertanek. To cenna zapłata za ofiarę ich zycia.

  s. Teresa, Stanisława Krawczyk
  Przeorysza

Kraków, 10 kwietnia 2022 r.
 Prof.  Andrzej Witold Nowak  autor Dziejów Polski
 
Nie tylko godne, ale także istotnie wiekopomne oddanie hołdu ofiarom operacji katyńskiej - to istota projektu inżyniera Stanisława Drabczyńskiego.  Ustawienie armii 21 857 żołnierzy, przywrócenie każdej ofierze imienia i nazwiska, ale także wizualnego symbolu, żołnierskiej sylwetki, naturalnej wielkości - i uformowanie ich razem w armię właśnie: niepokonanych, zmaterializowanych, nieśmiertelnych polskich duchów wolności - to jest ta wielka wizja. W połączeniu z symbolicznym nawiązaniem do wszystkich ofiar zbrodniczego imperializmu sowieckiego, nie tylko tych z roku 1940, ta wizja może i powinna być centralnym miejscem pamięci naszej części Europy, Europy "skrwawionej ziemi". Teraz, w obliczu kolejnej zbrodni postsowieckiego molocha, powinniśmy przyspieszyć prace nad realizacją tego wielkiego zamierzenia. Piszę o nim z podziwem, wdzięcznością i nadzieją.

 Andrzej Nowak