13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

Stanisław drabczyński
obrazy, rzeźby i ...