13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE IDEI BUDOWY POMNIKA
w tytule przelewu proszę podać: "darowizna na cele statutowe"

BANK ACCOUNT NUMBER 
payments in USD and EURO

BANK PEKAO S.A.
ul. Grzybowska 53/57
Skrytka Pocztowa 1008
00-950 Warszawa

Code BIC ( SWIFT): PKOPPLPW
EURO IBAN: PL65 1240 4533 1978 0011 2426 2642
USD IBAN: PL91 1240 4533 1787 0011 2426 2121

NUMER KONTA
wpłaty w PLN

PKO BANK POLSKI S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszaw 

Code BIC ( SWIFT): BPKOPLPW
PLN IBAN: PL78 1020 2906 0000 1102 0218 1915

Wybierz kwotę
wsparcia

40 zł 80 zł 120 zł