13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

Zarząd Fundacji Pomnik Ofiar Katynia

Fundatorzy:

Leszek Długosz
Stanisław Drabczyński
Marian Gołogórski
Barbara Hrynkiewicz - Długosz
Ryszard Kapuściński
Jan Kanty Pawluśkiewicz
Tomasz Sakiewicz
Janusz Jan Sepioł  

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji:
Tomasz Sakiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji:
Jan Kanty Pawluśkiewicz

Sekretarz Rady Fundacji
Janusz Jan Sepioł

Stanisław Drabczyński (członkostwo zawieszone na czas pełnienia funkcji członka Zarządu)
Ryszard Kapuściński - Honorowy Prezes Fundacji
†Jerzy Brataniec
Prezes Zarządu:
Jerzy Donimirski
Członkowie Zarządu:
Leszek Długosz

Stanisław Drabczyński

Łukasz
Korwin

Komisja Rewizyjna:

Ryszard Bocian

Józef Krzysztof Lenartowicz

Danuta Matuła