13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

Kraków, 16.01. 2024 r.
SZANOWNI PAŃSTWO


Informujemy o stanie zaawansowania prac fundacji :


Ukończona jest koncepcja architektoniczna całego założenia obejmującego kaplicę pojednania, rozplanowanie figur wraz z drogą różańcową i krzyżową oraz muzeum.

Wszystkie prace projektowe nad koncepcją architektoniczną  wykonała  nieodpłatnie Fundacja. Jedynie  koszty konsultacji branżowych  i  poligrafii pokrywamy ze składek Darczyńców.

Sam teren pod pomnik jest zarezerwowany.

Proces uzyskiwania stosownych zezwoleń na lokalizacje pomnika napotyka na trudności ze strony urzędów zajmujących się ochroną zabytków i  krajobrazu oraz ministerstwa w zakresie zmiany terenu z rolnego na budowlany. Ufamy, że przy społecznej akceptacji pomnika te ograniczenia ustąpią. 

Biorąc pod uwagę złożoność i czas konieczny do realizacji pomnika w terenie,  wskazanym  wydaje się przedstawić projekt publicznie by rozwiać wszelkie wątpliwości i zyskać jego szeroką akceptację. W tym celu przedstawiamy na nowej stronie internetowej pełną koncepcję architektoniczną pomnika oraz jego filmową wirtualną  prezentację.

www.pomnikofiarkatynia.pl


Kolejną prezentację, którą planujemy wykonać to wirtualny spacer po terenie pomnika. Prezentację  wirtualnego spaceru ukończy funkcja pozwalająca znaleźć i  przedstawić   konkretnego oficera z imienia i nazwiska.

Ta  dostępna już  teraz w Internecie   prezentacja  jest  praktycznie realizacją pomnika na dziś. Umożliwi zwolennikom budowy pomnika   zweryfikować ten projekt  i   pozwoli na zbieranie środków na sfinansowanie projektu  budowlanego, następnie  wykonawczego, a  w dalszej perspektywie na realizację pomnika już w jego materialnym wymiarze.


KONCEPCJA  POMNIKA GOTOWA

RALIZACJA W RĘKACH POLAKÓW

Prezes i Zarząd Fundacji