13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

Kontakt

Nazwa i adres:

Fundacja "Pomnik Ofiar Katynia"
ul. Parkowa 11, 30-538 Kraków

NIP:  677-232-39-99
Regon:  120863202
KRS:  0000322582

Konto bankowe:  
PKO Bank Polski 
78 1020 2906 0000 1102 0218 1915 (PLN)

Poczta elektroniczna:

Prezes zarządu:   prezes@pomnikofiarkatynia.pl
Sekretariat:   sekretariat@pomnikofiarkatynia.pl
Administrator strony:    admin@pomnikofiarkatynia.pl