Szanowni Państwo,


    W imieniu Fundacji chciałbym podziękować za Państwa hojność i zaangażowanie w działalność Fundacji. Pragnę przekazać Państwu kilka informacji dot. przetwarzania Państwa danych osobowych ( szczegóły są zamieszczone na stronie internetowej Fundacji. Fundacja Pomnik Ofiar Katynia pozyskuje środki na swoje działania od darczyńców indywidualnych. Fundacja przyjmuje darowizny przekazywane przelewem na konto Fundacji wskazane na naszej stronie internetowej. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny (informacje te widoczne są w opisie przelewu), a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozliczenia darowizny. Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej. Dane przetwarzane w naszej bazie kontaktów kojarzone są z danymi osobowymi, wynikającymi z historii relacji z Fundacją takimi jak np.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu i inne dane, które otrzymaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane przez darczyńcę przy okazji innych kontaktów z Fundacją. Na adresy pocztowe oraz adresy e-mail podane w przelewach bankowych wysyłamy po pierwszej wpłacie nasz folder a po następnej specjalne podziękowanie, a także informacje o naszej działalności i o możliwościach dalszego wsparcia organizacji. Dane darczyńców w postaci imienia, nazwiska i adresu pocztowego udostępniamy firmom świadczącym usługę druku i wysyłki korespondencji. Firmy te mają dostęp do ww. danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu danych osobowych i nie mogą wykorzystywać ich do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Jeśli darczyńca nie życzy sobie kontaktu z naszej strony, może zaznaczyć to w tytule przelewu lub przesłać informację na adres: sekretariat@pomnikofiarkatynia.pl Darczyńcy mają prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili mogą też wycofać swoją zgodę na ich dalsze przetwarzanie. Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas prosimy o przesłanie e-maila na adres: sekretariat@pomnikofiarkatynia.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej dla darczyńców ”).
    Z poważaniem

    Jerzy Donimirski

 

AE2webs@gmail.com