ARCHIWUM

AKTUALNY PROJEKT 2009-2010

 


Lokalizacja działki                              Widok satelitarny

LOKALIZACJA DZIAŁKI WIDOK SATELITARNY
(Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)


Plan sytuacyjny

Koncepcję urbanistyczną determinuje teren na którym ma być realizowana idea Pomnika Ofiar Katynia.
Przedstawione  opracowanie  wpisuje się w lokalizację  wskazaną przez  Burmistrza Gminy i Miasta Chęcin Roberta Jaworskiego, we wsi Mosty - 4 km od ruin Zamku w Chęcinach.

Na płaskim terenie doliny Czarnej Nidy wznosi się łagodne wzgórze ( ok. 20 m) , które wybrano na podstawę Pomnika.

 

- Kilkaset  metrów  od wzgórz lokalizujemy - parkingi, zaplecze  socjalne itp. (A)... skąd luźno wytrasowanymi ścieżkami prowadzimy odwiedzających w stronę wzgórza (B). Przejście przez las zachęca do refleksji i zadumy .
W końcu ścieżki zbiegają się w centralny trakt prowadzący "w samo serce" Pomnika . Ta" milcząca agora",  jest miejscem  własnych  odpowiedzi na  stawiane  sobie pytania (C).
-   Wchodzimy na koronę amfiteatru z widokiem na całe założenie pomnikowe mijamy   muzeum i część  konferencyjną (D). Na naturalnie uformowanym zboczu rytmicznie ustawione figury " falują jak zboże na lekkim wietrze".
Agora  ( teraz 2, 5 m nad terenem) prowadzi  do zniczy symbolizujących miejsca kaźni (E). Biegnąc poziomo "wbija się" w pomnikowe  zbocze. Oddalając się od amfiteatru mijamy puste kwatery  porośnięte wrzosami - symboliczne miejsca spoczynku nieodnalezionych Ofiar (F).
... Wchodzimy miedzy wyłaniające się wraz ze  zbliżającym  się  zboczem kolumny  figur - każda z Imieniem, Nazwiskiem,  stopniem wojskowym i...dziurą w głowie. Figury  Ofiar Zbrodni Katyńskiej ,w  wojskowym  szyku  "idą"   na   ostatni apel. Zwarte  szeregi obejmują nas i prowadzą ku górującemu nad  całością zwieńczeniu. Zwieńczenie  to rozrzeźbiony w formę bramy  krzew gorejący (G).
... Krzew, który płonie ogniem, ale się od niego nie spala (Wj 3,2). Jego podstawą jest kaplica kontemplacyjna  (H - I) której dach jest Ołtarzem  ekumenicznym. Ołtarzem z którego łatwo  objąć Pomnik oczami nie tylko  ciała ale i...duszy.

Dla uczczenia Ofiar katastrofy 10 kwietnia 2010r. pomyślano, w najbliższym sąsiedztwie Kaplicy KWATERĘ PREZYDENCKĄ.

Kwatera w układzie jak pozostałe  wyróżniać się  będzie horyzontalnymi postumentami .

cześć Ich pamięci.

PLAN SYTUACYJNY
(Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)
 

Przekrój - Analiza widokowa

PRZEKROJ
(Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

Etapowanie

ETAPOWANIE ETAPOWANIE
(Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)        Muzeum i centrum konferencyjne                 Kaplica

MUZEUM I CENTRUM KONFERENCYJNE  KAPLICA.jpg width=
(Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

Model

MODEL
(Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

zespół autorski :

koncepcja        Stanisław Drabczyński
rzeźby              Mariusz Dydo
muzyka            Jan Kanty Pawluśkiewicz
architektura      Piotr Gryszka
wnętrza            Jerzy Brataniec

Kraków 10 kwiecień 2010 r

Nowy folder fundacji

folder
(Kliknij w zdjęcie aby otworzyć)

 

Pomnik Ofiar Katyńskich - oczami autorów koncepcji

Katyń to bezprecedensowa zbrodnia wojenna  !

Oprawcy wiedzieli kogo  zabijać aby zniewolić Polskę na długie dziesięciolecia.  
Katyń, Powstanie Warszawskie,  Syberia- to tam pogrzebano nasze nadzieje na prawdziwą niepodległość 
Gdyby   Elita  Narodu  przeżyła, żylibyśmy dzisiaj w zupełnie innej Polsce." Zbrodnia w lesie katyńskim dokonana przez bolszewizm rosyjski.zasługuje nie tylko na potępienie przez Historię .  To wstyd dla naszego czasu. Potworności tej zbrodni- wymierzonej w jakikolwiek Naród - powinno wystarczyć, by wywołać oburzenie i przerażenie u wszystkich ludzi obdarzonych sercem "- tak przed laty pisał portugalski profesor , historyk, eseista .Henrique Barrilario Ruas.

A my ?

W Polsce przez lata temat był zakazany - obawiano się, że cierpienie i tradycja staną się spoiwem społeczeństwa. Nawet dzisiaj są tacy którzy chcą wyciszyć i zamazać tą zbrodnie przeciwko ludzkości. Ale to LUDOBÓJSTWO nie da się wyciszyć bo milczenie bywa wymowniejsze od mowy. "eum tacent, clamant"

Nie dajmy się wciągać w bezsensowne dyskusje z rosyjskim rządem i jego sądami zdaniem których : "...Polscy oficerowie być może nie zostali rozstrzelani lecz ... rozbiegli się i gdzieś przepadli [...] Otwór po kuli dowodzi tylko , że wobec człowieka użyto broni palnej; nie dowodzi ,że go rozstrzelano. [...] Nie ma mowy o ludobójstwie w sytuacji gdy w tym czasie uciekało przez ZSRR 250 000 Polaków a w Katyniu zabito (tylko !!!) 25 000"

Zbudujmy Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej , który będzie trwał .Dzisiaj gdy magia cyfr ( tablice pamiątkowe) straciła na ważności postawmy każdemu z zamordowanych osobny monument . Niech milczące figury -
z imieniem , nazwiskiem , stopniem wojskowym i.... dziurą w głowie - staną w ostatnim ordynku. Niech każdy -nawet za sto lat- kto wejdzie w ten las krwawiących postaci zada sobie pytanie!... I niech sam sobie na to pytanie odpowie. Nie dopuśćmy by Historia powtórzyła diabelski dowcip Stalina , że jeden trup to tragedia a 20 000 trupów to statystyka. Nadspodziewanie dobrze zorganizowani przeciwnicy Pomnika uważają, że "...budowa za tak gigantyczne pieniądze gigantycznych pomników to według nas będzie źle odebrane przez społeczeństwo" ("Kronika Krakowska TV" 12 04 08) Ku naszemu zaskoczeniu Prezes Rodzin Katyńskich p. Skąpski. odmówił nam poparcia stwierdzając , że Ofiary Katyńskie maja już dosyć pomników i tablic ! (sic) Takie stanowisko nie zdziwiło Członków Rodzin szczególnie tych mieszkających za granicą. Oni nie mają złudzeń. I faktycznie - okazało się ,że p.Skąpski był tajnym współpracownikiem SB, konfidentem o pseudonimie "Igor". Gdzie mu żyjemy ?

Koronnym argumentem środowiska skupionego wokół tygodnika "NIE" (redagowanego przez znanego wszystkim" patriotę" i bojownika o wyzwolenie Polski z pod komunistycznej okupacji" Jerzego Urbana) są jakoby monstrualne koszta związane z realizacją Pomnika. W numerze 25 z 19 czerwca 2008, na stronie tytułowej poddano koncepcję Pomnika "druzgocącej krytyce". Zespół autorski odebrał tą przyganę jako zachętę do wytężonej pracy bo skoro warczą komuniści to znaczy, że robimy coś wartościowego dla Polski. Jeszcze nie uderzono w stół a już odezwały się nożyce.

Pomnik może  powstać wyłącznie wysiłkiem  Polskiego  społeczeństwa. Oczekiwanie ,że zaprzeczy ono własnej decyzji jest żałosnym błędem logicznym panów typu Skąpskiego i Urbana z kompanią.  Nasuwa się pytanie: skąd oni czerpią wiarę w to, że reprezentują   Polaków.  

W Polsce jest kryzys lecz mimo to:
* W Poznaniu słynącym z gospodarności, przez trzy dni iluminowano miasto z okazji międzynarodowej konferencji na temat ocieplenia klimatu , który - zdaniem autorytetów nauki - właśnie się oziębia. Wydano na te świecidełka lekką ręką - 1 800 000 zł.
* W tym samym Poznaniu za zadaszony wybieg dla słonia (którego zresztą nie udało się sprowadzić do Polski) wydano - 36 000 000 zł.
* W Opolu na przebudowę amfiteatru przeznaczono - 45 000 000 zł.


Takich przykładów można podać wiele ale to o niczym nie świadczy bo w normalnym Państwie należy inwestować nie tylko w szpitale, wojsko drogi, fabryki ale także w zadaszenie dla słonia !

Parę uwag o koncepcji Pomnika

Sugestie prasowe jakoby inspiracją projektu była ogólnie znana chińska terakotowa armia są chybione.
Anonimowi chińscy żołnierze mieli złudzeniem optycznym odstraszać wrogów ... i nic więcej. Znany jest także ,operujący mnogością postaci znakomity pomnik Magdaleny Abakanowicz (Poznań- Cytadela) obnażający dramat samotności w tłumie. Przykładów podobnych rozwiązań przestrzennych jest wiele lecz każde wyraża inne treści.

Inspiracja dla naszego Pomnika kryje się raczej w strofach wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

Kiedy się wypełniły dni
I przyszło zginąć latem
Prosto do Nieba czwórkami szli
...Żołnierze z Westerplatte ...

... z Powstanie Warszawskiego.
... z Armii Krajowej.
... z UB-eckich katowni,
... ze Syberii i z wymuszonej przez następnych okupantów Emigracji...

... a lato było piękne tego roku

Treścią naszego Pomnika jest dramat konkretnych Ofiar-tragizm polskiej historii.

Mając świadomość kosztów związanych z budowa dzielimy całe zamierzenie na dwa etapy: teren z cokołami i figury.

Teren - ( ok.15 ha) zlokalizowany może być gdziekolwiek w Polsce. Każda piędź ziemi polskiej czeka na relikwie po  swoich Synach! Wierzymy ,że znajdzie się ktoś ( Wojewoda ) kto przeznaczy na ten cel miejscowe nieużytki, tym bardziej, że inwestycja w infrastrukturę Pomnika - dojazd, parking , muzeum - zwróci się wielokrotnie. Konkretna  lokalizacja będzie  podstawą do ostatecznego projektu - tak by  ogarnąwszy   wzrokiem całość Pomnika łatwo odnaleźć swoich bliskich. Aktualnie wykonaliśmy ogólną analizę programową jako podstawę do dalszych opracowań.    

Cokoły - (21 857 szt.)  wykonamy od razu. Betonowe walce ( r =25 cm) wkopane z ziemię będą także  urnami dla przeniesionych do Polski szczątków Ofiar .

Figury - będą stawiane sukcesywnie- ze środków pozyskanych przez Fundacje a także zamówienie Rodzin Ofiar Indywidualnie:    Imię, Nazwisko , stopień wojskowy .i dziura w głowie. Na potrzeby animacji komputerowej autor rzeźb wykonał   pięć "szkiców" postaci. W zamierzeniu realizatorskim wykona ich  kilkadziesiąt - pełne spektrum  mundurów  - z możliwością indywidualnej korekty. Postacie ,naturalnej wysokości , odlane będą z konglomeratu  mineralnego HT odpornego na akty wandalizmu.

Stawianie figur rozłoży się w czasie ..   jak zauważa Jan Kanty Pawluśkiewicz autor muzyki do wizualizacji  : rozpoczną ci w drugim pokoleniu   ale skończą ci w trzecim pokoleniu i czwartym.i to jest rzecz zupełnie  nadzwyczajna.

 

Zbudujmy ...

SANKTUARIUM KATYŃSKIE

figura po figurze!

Przyjmując powyższe założenia - koszt budowy udźwigną Darczyńcy i patriotycznie nastawieni  Sponsorzy...koszt o  wiele niższy niż wybieg dla słonia w poznańskim zoo (!) 

Tak wyglądają  "gigantyczne koszta , których, zdaniem przeciwników Pomnika   przestraszy się  czterdziestomilionowy Naród .

Społeczeństwo, jeśli zechce, zbuduje Pomnik Ofiar Katynia  bez pomocy finansowej -  przerażonego redaktora "NIE" i obecnego  Prezesa Rodzin Katyńskich. 

Prawdziwie gigantyczną   cenę  zapłaci Polska jeśli  zaniecha budowy  Pomnika  i  pozwoli zapomnieć   tą lekcję  historii.
....bo za utratę świadomości narodowej płaci się cenę najwyższą !
Historia rzadko każe na siebie długo czekać..  dlatego 
 

zbudujmy ten Pomnik ... figura po figurze.

Pamięć o zmarłych stanowi moralną powinność , zwłaszcza gdy Zło zaciera ślady zbrodni.

 Zespół autorski:

autor koncepcji: 
autor rzeźb:
muzyka:
scenariusz:
reżyseria:
modele komp.: 

arch. Stanisław Drabczyński
art. rzeźbiarz Marian Gołogórski
Jan Kanty-Pawluśkiewicz
mgr Kaja Potocka-Wolak
mgr Michał Henryk Ogórek
mgr Paweł Libiszewski

ANALIZA PROGRAMOWA

Na potrzeby analizy programowej przyjęto teren płaski.

Konfiguracja terenu umożliwia objęcie wzrokiem całego Pomnika i łatwe odszukanie konkretnych postaci.
Niecka terenowa i otaczający ją las wyklucza niepożądany widok sąsiedztwa - ewentualne domy,
itp ( patrz analiza widokowa, bilans ziemi i układ cokołów )
Całość ogrodzona i monitorowana.

pełny plan

analiza widoczności bilans ziemi układ cokołów

Pierwszy etap budowy to realizacja cokołów. Figury będą stawiane sukcesywnie.
(Patrz  etapowanie )


etapowanie

Wejście ( od strony parkingów) prowadzi przez rejon "usługowy"- (muzeum, hotel) na krawędź niecki czyli
do miejsca z którego otwiera się widok całego Pomnika. ( patrz  przekroj, pełny plan )

muzeum i hotel

elewacja i przekrój

Schematy obiektów kubaturowych mogą stanowić wytyczne dla dalszego projektowania.
Architektura maksymalnie stonowana.

Z przedstawionej analizy programowej wynika, że optymalna powierzchnia całego założenia to ok. 15 ha.
W schemacie przyjęto 250 x 600 metrów
(patrz   pełny plan ).

Analizę programową wykonał arch. Stanisław Drabczyński.

AE2webs@gmail.com